Dzianina poliestrowa do druku sublimacyjnego bezpośredniego DIRECT i przez papier TRANSFER. Posiada atest trudnopalności B1, przeznaczona do grafik podświetlanych typu backlit / light box.

Pobierz kartę techniczną

POLLYTEX PES DECOR SUB MATT 220G FR B1 posiada również poniższe certyfikaty:

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę w celu ochrony zdrowia i środowiska.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances – dyrektywa związana ze zmniejszeniem ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Phthalate FREE – Materiał wolny od plastyfikatorów/ ftalanów (soli i estrów kwasu ftalowego).

Znajdź przedstawiciela