100% dzianina poliestrowa typu STRECH z odpowiednią rozciągliwością, która nadal zapewnia stabilny wymiar grafiki do druku sublimacyjnego bezpośredniego DIRECT i przez papier TRANSFER oraz atramentów LATEX.

Wykończenie białe matowe. Posiada atest niepalności B1, Oferuje idealne krycie i rozciągliwość do zastosowań architektonicznych, reklamowych i wystawienniczych. Idealna do produkcji standów POP UP i POS.

Doskonałe odwzorowanie kolorów. Nie mnący materiał który można złożyć w dowolnych kierunkach, co ułatwia transport.

Pobierz kartę techniczną

POLLYTEX PES STRECH SUB MATT 230G FR B1 posiada również poniższe certyfikaty:

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę w celu ochrony zdrowia i środowiska.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances – dyrektywa związana ze zmniejszeniem ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Phthalate FREE – Materiał wolny od plastyfikatorów/ ftalanów (soli i estrów kwasu ftalowego).

Znajdź przedstawiciela