Podłoże z poliestrowej dzianiny osnowowej, z białą powierzchnią do zadruku i czarną powłoką powleczoną żywicą, zapewniającą pełną nieprzezroczystość w aplikacjach. Materiał elastyczny,
idealnie nadaje się do produkcji systemów ekspozycyjnych typu POP-UP oraz innych systemów targowych. Doskonała trwałość i odporność na rozdarcia.

Karta produktu

Powierzchnia: biała matowa

Gramatura: 260 gsm

Szerokości rolek: 1060, 1600, 3200 mm

Nawoje: 50 i 100 m

Pollytex Polyester Black Back Matt posiada również poniższe certyfikaty:

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę w celu ochrony zdrowia i środowiska.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances – dyrektywa związana ze zmniejszeniem ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Phthalate FREE – Materiał wolny od plastyfikatorów/ ftalanów (soli i estrów kwasu ftalowego).

Znajdź przedstawiciela