Wywiadownia gospodarcza Creditreform jest obecnie jedną z najstarszych i największych w Europie organizacji zajmujących się gromadzeniem, analizą oraz dostarczaniem informacji o moralności płatniczej firm, prowadzeniem windykacji należności w kraju i za granicą (B2B, B2C), marketingiem adresowym oraz monitoringiem płatności. Celem działalności firmy, jest minimalizowanie ryzyka działalności swoich Klientów, poprzez dostarczanie wiarygodnej i rzetelnej informacji o ich partnerach biznesowych.

W analizie przeprowadzonej przez Crediteform 28 mają 2021 spółka ZiNG Sp. z o.o. uzyskała wartość Indeksu Zdolności Płatniczej 214 oznaczającą dobrą zdolność płatniczą.

Raport o wiarygodności płatniczej służy naszym Klientom jako pomoc przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Ułatwia ocenę sytuacji obecnych i potencjalnych partnerów gospodarczych i przyczynia się do zwiększenia efektywności działalności operacyjnej.

Zobacz certyfikat.