Sappi Polska informuje, że od stycznia 2022 roku należy spodziewać się dalszych zmian cen we wszystkich segmentach papieru spowodowanych niesłabnąca tendencją wzrostu cen surowców oraz zwiększonym popycie przy jednocześnie nierosnącej produkcji.

Sappi Europe (Polska) sp. z o.o. przekazało swym klientom oficjalną informację szczegółowo opisującą sytuację i tendencję dalszych zmian cen na rynku.