Mimo stopniowego luzowania obostrzeń w związku z Covid19, stres i lęk przed zarażeniem prawdopodobnie będą nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas. Oznacza to zmniejszenie liczby klientów w restauracjach, hotelach i punktach usługowych. Biorąc pod uwagę duże prawdopodobieństwo ponownego wzrostu zachorowań w okresie jesiennym, należy założyć, że obserwowane obecnie zachowania konsumentów będą mieć charakter długoterminowy. W związku z powyższym należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy jestem przygotowany do skutecznego konkurowania w nowych warunkach?

Zobacz więcej informacji o systemie ścianek antywirusowych SAFETY SPACE.