Sappi Europe informuje klientów, że bieżące wyzwania związane z bezprecedensowo wysokimi taryfami za energię zmuszają do zmiany cen towarów na początku 2022 roku.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie producenta: „ciągła eskalacja kosztów energii, dodana do i tak już wysokich podwyżek surowców i transportu, stanowi niezwykłe wyzwanie dla Sappi i całej branży. W celu utrzymania opłacalności łańcucha dostaw i aktywów, firma musi przenieść te dodatkowe koszty na swoich klientów.
W związku z tym Sappi ogłasza podwyżki cen o 10-25%, w zależności od segmentu produktów, które mają zostać wdrożone najpóźniej na początku lutego 2022 r. Będzie to dodatek do podwyżek już zapowiedzianych i wprowadzonych w styczniu. Jednocześnie Sappi będzie nadal sprawdzać rentowność każdego procesu i nie może wykluczyć przestojów produkcji, jeśli sytuacja będzie tego wymagała.”

Producent zapewnia świadomość wyjątkowo trudnych okoliczności i zaangażowanie się w efektywne zarządzanie swoją działalnością, wspieranie branży i służenie klientom. Ponadto wzywa Unię Europejską, samorządy i władze do strukturalnego zajęcia się niestabilnymi rynkami energii, które obecnie zagrażają przyszłości europejskiego przemysłu wytwórczego.

Zobacz pełny komunikat Sappi Europe.