Dlaczego warto kupować papiery Sappi Magno z certyfikatem FSC w cenie?

Konsumenci są coraz bardziej świadomi i zainteresowani pochodzeniem kupowanych produktów.

Chcą podejmować odpowiedzialne decyzje podczas zakupów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty społeczne i ekologiczne. Takie podejście znajduje również w coraz większym stopniu odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących działalności gospodarczej.

Badania wykazały, że firmy posiadające certyfikat FSC korzystają z lepszego dostępu do rynków międzynarodowych, odnotowują wyższe przychody,
a także pozytywną zmianę wizerunku. Wiele korzyści czerpią również te organizacje, dla których certyfikacja wprawdzie nie stanowi odpowiedniego rozwiązania, lecz które chcą promować produkty z etykietą FSC na podstawie umowy licencyjnej.

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT FSC?

1. Certyfikacja FSC podnosi standardy dotyczące gospodarki leśnej

Certyfikacja FSC stanowi jedyny system wspierany przez ekologiczne organizacje pozarządowe takie, jak Greenpeace i WWF. System ten stanowi punkt odniesienia dla organizacji oraz społeczności zajmujących się gospodarką leśną na całym świecie.

2. Certyfikacja przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla Państwa firmy

Podczas gdy organizacje z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie nakładają coraz surowsze wymogi dotyczące odpowiedzialnej polityki zakupowej, certyfikacja w systemie FSC umożliwia właścicielom/zarządcom lasów oraz firmom z przemysłu drzewnego dostęp do nowych rynków, a także do większej i bardziej zróżnicowanej bazy klientów, przyczyniając się do wyższych przychodów z działalności.

3. Certyfikacja umacnia więzi między firmą a klientami

Certyfikacja w systemie FSC dodaje marce wiarygodności, gdyż klienci mogą zaufać pochodzeniu Państwa produktów. Przyczynia się ona również do poprawy wizerunku firmy i stwarza nowe możliwości marketingowe.

4. Certyfikacja chroni ekosystemy leśne, a także pomaga w walce ze zmianami klimatu

FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów, a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Dzięki certyfikacji przyczyniasz się do ochrony ekosystemów leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.

5. Certyfikacja pomaga wypełniać wymogi rządowe

W coraz większej liczbie krajów i regionów, w tym: w Unii Europejskiej, USA i Australii, obowiązują przepisy zakazujące wykorzystywania i obrotu nielegalnie pozyskiwanym drewnem oraz produktami z niego wykonanymi. Poszanowanie tych przepisów leży u podstaw certyfikacji w systemie FSC, a uczestnictwo w systemie FSC przyczynia się do znacznego zmniejszenia ryzyka kontaktu z nielegalnie pozyskiwanym drewnem.

Źródło: https://pl.fsc.org/pl/korzysci-dla-biznesu