Menu

Z dniem 14.02.2018 roku ZING Sp. z o.o. zmieniła dotychczasową siedzibę z ul. Kocmyrzowskiej 13A, 31-750 Kraków na adres Al. Jerozolimskie 212, V piętro, 02-486 Warszawa.

Zmiana siedziby spółki nie wymaga aneksowania umów zawartych uprzednio z naszymi kontrahentami – dostawcami i odbiorcami. Nie ulegają także zmianie KRS, NIP, REGON ani numery rachunków bankowych i adres korespondencyjny krakowskiego biura.

Prosimy o uwzględnienie nowego adresu we wszystkich dokumentach (w tym w szczególności fakturach VAT) kierowanych do Spółki.