Tkanina poliestrowa typu Blockout (czarny rewers) do druku sublimacyjnego bezpośredniego DIRECT SUB  i przez papier  TRANSFER SUB, UV oraz LATEX. Posiada atest trudnopalności B1.

Doskonała do zabudowy targowej i scenografii oraz idealna na tła fotograficzne. Wykazuje wysoką stabilność wymiarową w obu kierunkach. Śnieżna matowa biel.

Pobierz kartę techniczną

POLLYTEX PES BLACKBACK SUB/UV MATT 240 gsm posiada również poniższe certyfikaty:

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę w celu ochrony zdrowia i środowiska.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances – dyrektywa związana ze zmniejszeniem ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Phthalate FREE – Materiał wolny od plastyfikatorów/ ftalanów (soli i estrów kwasu ftalowego).

Znajdź przedstawiciela