Dzianina poliestrowa DISPLAY / DECOR do druku sublimacyjnego bezpośredniego DIRECT oraz przez papier TRANSFER. Dzianina posiada wykończenie białe matowe oraz atest niepalności B1.
Specjalna konstrukcja włókna zapewnia wysokie krycie nawet przy znacznie mniejszej wadze. Dzianina jest elastyczna, nie mnie się  i szybko się prostuje po złożeniu nie pozostawiając śladów zagięć. Miękka, gładka i przyjemna w dotyku.

Pobierz kartę techniczną

POLLYTEX PES DISPLAY SUB MATT 220 gsm posiada również poniższe certyfikaty:

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę w celu ochrony zdrowia i środowiska.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances – dyrektywa związana ze zmniejszeniem ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Phthalate FREE – Materiał wolny od plastyfikatorów/ ftalanów (soli i estrów kwasu ftalowego).

Znajdź przedstawiciela