POLLYTEX POLYESTER FLAG SUB 110G  FR B1 – Tkanina poliestrowa do druku sublimacyjnego bezpośredniego DIRECT i przez papier TRANSFER.  Posiada atest trudnopalności B1, przeznaczona do produkcji flag i totemów reklamowych.

Wysokiej jakości apretura zapewnia doskonałe odzwierciedlenie kolorystyczne z obu stron zadrukowanej tkaniny.

Pobierz kartę techniczną

POLLYTEX POLYESTER FLAG SUB 110G FR B1 posiada również poniższe certyfikaty:

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę w celu ochrony zdrowia i środowiska.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances – dyrektywa związana ze zmniejszeniem ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Phthalate FREE – Materiał wolny od plastyfikatorów/ ftalanów (soli i estrów kwasu ftalowego).

Znajdź przedstawiciela