KAVALAN BUTTERFLY soft matt 360 gsm to ekologiczna poliestrowa tkanina banerowa typu blockout z powleczeniem akrylowym PVC FREE,  przeznaczona do zadruku dwustronnego.  Posiada atest trudnopalności B1.

Charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością mechaniczną – wyższą niż w tradycyjnych banerach powlekanych PCW oraz równomierną matową powierzchnią o strukturze tkaniny. Doskonały materiał do dekoracji sklepów i sieci handlowych oraz zastosowań zewnętrznych.

Zobacz kartę produktu.

Kavalan nadaje się do zgrzewania gorącym powietrzem i innymi tradycyjnymi metodami.
Zalecany druk atramentami UV oraz LATEX.
ZING jest jedynym dystrybutorem podłoży Kavalan w Polsce.

Dodatkowo Kavalan BUTTERFLY soft matt posiada szereg ważnych dla środowiska certyfikatów:

REACH 

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę w celu ochrony zdrowia i środowiska.

LCA

Life Cycle Assessment – środowiskowa ocena cyklu życia.

RoHS 

Restriction of Hazardous Substances – dyrektywa związana ze zmniejszeniem ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Phthalate FREE 

Materiał wolny od plastyfikatorów/ ftalanów (soli i estrów kwasu ftalowego).

Znajdź przedstawiciela